dandryer@dandryer.cz   |   +420 604 515 222
Následuj nás:

Vestavný vysoušeč rukou pro kolejová vozidla

Zabudovaný vysoušeč rukou pro železnice a kolejovou dopravu

Vestavěná sušičkarukou ovládání pro vstupní napětí 230 V ac s bezdotykovou aktivací pro instalaci na palubě kolejových vozidel. Standardní model může být upraven a přizpůsoben tak, aby splňoval individuální požadavky a požadavky.

Vysoušeč rukou splňuje následující normy pro kolejová vozidla:

  • EN 50155: 2007: Železniční aplikace – Elektronická zařízení používaná na kolejových vozidlech
  • EN 50121-3-2: 2015: Železniční aplikace – Elektromagnetická kompatibilita – Část 3-2: Kolejová vozidla – Přístroje
  • EN 61373: 2010: Železniční aplikace – Zařízení kolejových vozidel – Šokové a vibrační zkoušky (Kat. 1C.1 B – Nejvyšší stupeň ve všech osách)
  • EN 45545-2: 2013 + A1: 2015: Požární zkoušení materiálů a komponentů pro vlaky
  • EN 45545-5: 2013 + A1: 2015: Požární ochrana železničních vozidel pro elektrická zařízení

Přečtěte si více o našich flexibilních a přizpůsobených železničních řešeních